Vores services

Merges & Acquisitions

Finance & Capital

Reporting and Advisory

Mergers & Acquisitions

Salgsproces

En velstruktureret salgsproces, sikrer de bedste transaktionsvilkår, gennem grundig forberedelse, gennemarbejdet materiale, stor køber-konkurrence, og ved at sikre den rette timing i markedet.

Køberådgiver

Køberrådgivning sikrer de bedste kort på hånden ved opkøb og fusioner. Køberrådgivning omfatter både opsøgende markedsanalyse og rådgivning ifbm. due dilligence, samt akkvisitionsfinansiering.

Salgsmodning

Salgsmodning øger værdien og salg-barheden af din virksomhed. I modnings-processen dokumenteres, optimeres og udvikles virksomhedens drift og økonomi.

Generationsskifte

Et generationsskifte kræver store strategiske beslutninger, og bør planlægges i god tid inden den forventede overdragelse, for at optimere udbyttet for både nuværende og næste generation.

Finance & Capital

Akkvisitionsfinansiering

Finansiering er ofte et kardinalpunkt i overdragelser. Det er en unik disciplin, som kræver meget materiale og specialiseret knowhow i sammensætning, og forhandling af mulige finansieringsformer.

Kapitalfremskaffelse

Likviditet er fundamental for drift, vækst, og udvikling, men det kan være udfordrende at rejse uden ekspertise - uanset om der søges fremmedfinansiering, tilskudsmidler eller investorkapital. 

Finansieringsoptimering

Finansieringsoptimering fokuserer ikke kun på omkostninger - det gælder også relationer og interne processer. Vedvarende optimering, opnås ved at give tryghed i virksomhedens fremtidige drift.

Kapitalstruktur & gældsrådgivning

Kapitalstruktur henviser til forholdet mellem egenkapital og gæld. Gældsammen-sætningen, herunder afvikling og optag, har direkte indvirkning på virksomhedens regnskab, kreditværdighed og valuation.

Reporting and Advisory

Rapportering

Finansiel rapportering giver et vitalt indblik i virksomhedens aktuelle situation til bl.a. direktion, bestyrelse og ejere. Eksterne interessenter stiller samtidig stadig større krav til hyppig rapportering.

Budgettering

Budgettering sætter retning for virksomheden i den fastlagte periode. Budgettet afspejler strategien, og giver både finans- og forretningsdrevne mål.

Controlling & forecasting

Økonomistyring giver de ledende organer i virksomheden et beslutningsgrundlag for strategiske- , taktiske- og operationelle valg, i sammenholdelsen af rapportering, budgettering og forecasting.

Strategisk sparring

En strategisk sparringspartner giver tryghed gennem store og små beslutninger i det daglige. Sparringen tager altid afsæt i dine behov og visioner på virksomhedens vegne.